Buiten de lijntjes

Welkom

Welkom bij Buiten de lijntjes: een samenwerkingsverband ter brede ondersteuning van kind en ouders, op het gebied van kindontwikkeling, onderwijs, gezondheid en zorg.

U kunt bij ons terecht voor onderzoek, coaching en begeleiding bij leerproblemen, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen, motorische problemen, sensorische problemen en (hoog)begaafdheid. We werken nauw samen met meerdere logopedisten, een voedingsdeskundige/kinder-eetcoach en een (kinder)haptotherapeut.

Ons motto: samen zien en kunnen we meer. Wij denken in mogelijkheden.

Onze positie is pré-GGZ. We zien vrijwel altijd dat de problematiek van de kinderen die bij ons aangemeld worden gedurende het traject vermindert en dat de problematiek een andere oorzaak heeft dan verwacht, gedacht of gediagnostiseerd en er dus geen GGZ-traject van uitgebreide diagnostiek (en behandeling) (meer) nodig is.

Bij veel kinderen die bij ons komen is er vaak sprake van grote dossiervorming en soms ook al diagnosestelling, terwijl de antwoorden op vragen over onderliggende oorzaken en een daarbij passende en werkende aanpak ontbreekt.

Ons uitgangspunt is dat wij doorsturen richting GGZ indien dit nodig is, maar als andere, passender antwoorden voldoende blijken kan dit voorkomen worden. Tot nu toe bleek doorverwijzing richting GGZ niet nodig te zijn.

We kijken wie we daarbij extra moeten begeleiden (kind, ouders, school), waarbij we ook kijken wie van ons in de specifieke situatie het meest te bieden heeft. Indien nodig betrekken we andere vakspecialisten uit ons landelijk netwerk bij het onderzoek of de begeleiding. Naar gelang de behoefte en noodzaak begeleiden we kort of langdurig. Begeleiding op maat dus.

Ons einddoel is het vinden van een helder beeld en daarbij ook verklaringen, waardoor ouders, school en het kind zelf verder kunnen. Indien nodig geven we ook advies over vervolgstappen richting onderwijs of zorg.

Graag ondersteunen we ook u bij het vinden van antwoorden.

Een deel van onze zorg wordt vergoed. Vraag hier naar.

Wilt u meer weten over ons? We stellen ons hier graag aan u voor.

Advertenties